Đọc qua bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình và chia bố cục cũng như tóm tắt Đấu tranh cho một thế giới hòa bình trong chương trình Ngữ Văn 9. Nếu cần thêm tư liệu hãy đọc ngay bên dưới giúp các em hiểu hơn tác phẩm này.

1. Bố cục bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Chúng ta chia nội dung văn bản này thành 3 phần:

– Phần 1 từ đầu văn bản cho đến….mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn: Chiến tranh hạt nhân là mối nguy hại đe dọa đến loài người và mọi sinh vật sinh sống trên hành tinh.

– Phần 2 tiếp đến… trở lại điểm xuất phát của nó: Chạy đua vũ trang giữa các nước vô nghĩa, đi ngược lại lí trí của loài người, phản lại với quy luật tiến hóa.

– Phần 3 tiếp theo cho đến khi kết thúc văn bản: Chúng ta nên chống lại chiến tranh hạt nhân, hướng đến một thế giới hòa bình, văn minh.

 

2. Tóm tắt Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Từ bố cục các em cũng có thể nêu bài tóm tắt Đấu tranh cho một thế giới hòa bình tuy nhiên để dễ dàng hơn chúng tôi sẽ giúp các em thực hiện.

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của tác giả Mác-két nêu lên vấn đề nóng bỏng nhất trên thế giới hiện tại đó là chạy đua vũ trang hạt nhân. Nguy cơ này càng hiện hữu và đe dọa loài người cũng như mọi sinh vật sinh sống trên Trái Đất. Chạy đua vũ trang hạt nhân chỉ làm tiêu tốn tiền của, kiệt quệ kinh tế. Vấn đề chạy đua vũ trang đi ngược lại lí trí của của con người và cả tự nhiên. Mác-két lên tiếng kêu gọi tất cả hãy cùng chống lại chạy đua vũ trang hạt nhân vì một thế giới hòa bình.

=> Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình giúp mọi người nhận thức được sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân và từ đó cùng hành động vì sự sống còn của thế giới.