Otherwise có thể hiểu nghĩa là “nếu không..thì” sử dụng trong những tình huống đưa ra giả định về hậu quả của sự việc nào đó. Otherwise có nghĩa tương tự như Unless. Hãy cùng tìm hiểu cách dùng Otherwise, viết lại câu và sự khác nhau cơ bản giữa Otherwise và Unless trong bài học dưới đây.

Hướng dẫn cách dùng Otherwise

Otherwise: khác, theo cách khác, nếu không thì, dẫu thì sao

Cách dùng Otherwise

-Trong câu, Otherwise sử dụng như một trạng từ liên kết.

– Otherwise đóng vai trò là một liên từ mang nghĩa là nếu không, kẻo.

– Otherwise có thể là một tính từ trong câu mang nghĩa là khác, không như giả định.

– Otherwise được sử dụng sau một lời đề nghị để biểu thị kết quả nếu không tuân theo đề nghị đó.

– Otherwise được dùng để nói về sự thật nhưng trừ việc mà người nói vừa nói.

– Otherwise dùng để diễn tả sự việc hay hành động nào đó xảy ra khác biệt hoặc trái ngược với điều được nói đến trong câu.

Ex: Minh drinks milk every morning. He otherwise drinks very little.

(Minh uống sữa mỗi buổi sáng. Khi khác anh ấy uống rất ít).

Vị trí của Otherwise

– Otherwise có vị trí đứng ở đầu câu.

– Otherwise có vị trí đứng ở cuối câu.

– Otherwise có vị trí đứng trước một động từ.

 

Viết lại câu với Otherwise.

Otherwise = If not = Unless: nếu không

-Ở mệnh đề phụ nếu chỉ có động từ thì khi viết lại câu cần thêm Must vào trước động từ đó sao cho nghĩa thật phù hợp cới câu ở mệnh đề phụ đó.

– Trước Otherwise dùng dấu chấm phẩy.

Ex: If Nam isn’t at home before 10 p.m, he will be locked out by his parents.

(Nếu Nam không ở nhà trước 10 giờ tối, anh ấy sẽ bị khóa cửa bởi bố mẹ của anh ấy).

➔ Nam must be at home before 10 p.m; otherwise he will be locked out by his parents. (Nam phải ở nhà trước 10 giờ tối nếu không anh ấy sẽ bị khóa cửa bởi bố mẹ của anh ấy).

Sự khác nhau giữa Otherwise và Unless.

Unless: trừ phi, trừ khi, nếu không

– Otherwise và Unless có sự giống nhau về nghĩa trong một vài trường hợp.

– Unless dùng để nói về khả năng xảy ra của sự việc hay hành động nào đó ở hiện tại. Còn Otherwise dùng để nói về hậu quả của một việc nào đó có thể xảy ra.

– Otherwise được lùi thì về quá khứ.

Chúng tôi có bài viết chi tiết về cách dùng Unless đón xem chi tiết tại đây.

Ex: – Unless Dung works carefully, he will be fired.

(Trừ phi Dung làm việc cẩn thận, anh ấy sẽ bị sa thải).

-Dung must work carefully; otherwise he will be fired.

(Dung phải làm việc cẩn thận; nếu không anh ấy sẽ bị sa thải).

Bài tập về Otherwise.

Các kiến thức về cách dùng Otherwise đã được tổng hợp lại ở trên. Chúng ta cùng nhau tiến hành làm một số bài tập để nắm vững hơn bài học ngày hôm nay nhé!

1.If she doesn’t read the instructions before using, she will not use it well.

➔ _________________________________________________. (Otherwise)

➔ _______________________________________________. (Otherwise)

3.________ this house is very beautiful, the rent is so expensive. (Otherwise/Unless)

4.The children obviously think many problems ________. (Otherwise/Unless)

5._______ I go out with my friend, please come at 9 p.m. (Otherwise/Unless)

Đáp án:

1. She must read the instructions before using; otherwise she will not use it well.

2. He must study carefully; otherwise he will not pass the test.

3. Otherwise.

4. Otherwise.

5. Unless.