There is/there are là cụm từ được sử dụng rất thường xuyên và đơn giản trong giao tiếp. Chúng ta đã được làm quen từ khi học những bài học vỡ lòng về tiếng anh và dùng nó để diễn tả sự hiện diện tồn tại của sự vật. Hôm nay chuyên mục Tiếng Anh sẽ nhắc lại cho bạn một số cấu trúc và cách dùng There is/there are cơ bản, hãy cùng xem lại để hiểu hơn bài học này.

Hướng dẫn cách dùng there is there are

There is/ There are có nghĩa là gì

There is/ there are hay ta có thể gọi là There be được hiểu theo nghĩa “có”. Chúng được dùng để diễn tả sự tồn tại, hiện diện của một hoặc nhiều sự vật, hiện tượng.

Ex: There are 5 apples on the table.

 

Cấu trúc, cách sử dụng There is/ there are

1. There is

There is được dùng trước danh từ số ít và trước danh từ không đếm được

There is+ Danh từ không đếm được/danh từ số ít+Trạng ngữ (nếu có)

Ex: There is a banana  on the floor.

There is some rice in this bowl .

Lưu ý: 

_Chúng ta dùng A/an/one trước danh từ số ít đếm được

_Với danh từ không đếm được ta dùng No/A LITTLE/LITTLE/MUCH/A LOT OF

There is not+Any + Danh từ không đếm được/danh từ số ít+Trạng ngữ (nếu có)

Ex: There is not any book in the bag.

Is there any + Danh từ không đếm được/danh từ số ít+Trạng ngữ (nếu có)

=> Yes, there is

No, there isn’t.

Ex: Is there anyone class?

2. There are

There are thường được dùng trước danh từ số nhiều, thường được dùng chung MANY, A FEW, SOME, A LOT OF, NO,…

THERE ARE + Danh từ số nhiều + Trạng ngữ (nếu có)

Ex: There are 10 students in the class

There are a lot of fishes in the lake.

THERE ARE NOT+ Danh từ số nhiều + Trạng ngữ (nếu có)

Ex: There aren’t many cars in my city.

Are there any + Danh từ số nhiều + Trạng ngữ (nếu có)

=> Yes, there are

No, there aren’t

Ex: Are there any bags in the kitchen?

How many + danh từ số nhiều+ are there?

Ex: How many people are there in your family?

Lưu ý:

There is = There’s

There are = There’re

Chúng tôi vừa giúp các bạn ôn lại cách sử dụng và cấu trúc của There are/there is trong Tiếng Anh, sau khi ôn kiến thức làm thêm các bài tập nữa nhé. Chúc các bạn học tập thật tốt.