Hướng dẫn cách dùng unless trong một vài trường hợp cơ bản của Tiếng Anh. Cách phân biệt khi nào dùng unless và khi nào dùng if not bởi vì 2 từ này đồng nghĩa nhau. Tìm hiểu ngay trong bài học bên dưới nhé.

Cách dùng Unless

Unless có nghĩa là “nếu…không” thông thường xuất hiện nhiều nhất trong các câu điều kiện hoặc đưa ra ý kiến nào đó. Unless đồng nghĩa với If not nhưng cách dùng có một số điểm cần mà học sinh cần chú ý.

Các trường hợp dùng Unless

DÙNG

– Câu điều kiện với trường hợp có thể xảy ra trong hiện tại và tương lai (câu điều kiện loại 1).

Ex: You will not gain high score in IELTS exam unless you learn English every day.

– Đưa ra ý kiến, đề xuất sau khi đã suy nghĩ lại.

Ex: You will not gain high score in IELTS exam unless you learn English every day.

– Unless dùng với cả 3 loại câu điều kiện gồm loại I, II và III.

Ex: Unless my mother was very sick, she would be at work.

(Trừ phi mẹ tôi bị ốm, bà ấy vẫn đi làm)

– Unless được sử dụng trong câu điều kiện thay cho If not.

Ex: My father will injure his health soon unless he stops smoking.

(Bố tôi sẽ bị bệnh sớm trừ phi ông ấy dừng hút thuốc)

= My father will injure his health soon if he doesn’t stop smoking.

(Bố tôi sẽ bị bệnh sớm nếu ông ấy không dừng hút thuốc)

KHÔNG DÙNG

– Không dùng unless trong các câu hỏi, phải thay thế bằng if not. (What will happen if I do not go to school tomorrow?)

– Không dùng unless đi cùng would trong câu điều kiện loại 2.

– Không dùng unless đi cùng với would have trong câu điều kiện loại 3.

 

Cách chuyển đổi từ If sang Unless

Chuyển từ if sang unless xuất hiện rất nhiều trong bài tập viết lại câu với unless. Để thực hiện viết lại câu đúng các em xem vài ví dụ dưới đây.

Đối với IF câu khẳng định => Unless Khẳng định (động từ ở mệnh đề chính sẽ được chuyển sang phủ định).

Đối với IF câu phủ định => Unless Khẳng định (mệnh đề chính sẽ không có sự thay đổi).

Ex: If we had more rain, our crops would grow faster.

=> Unless we had more rain, our crops wouldn’t grow faster.

If she doesn’t work harder, she will fail the exam.

=> Unless she works harder, she will fail the exam.

Bài tập với Unless

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Đáp án

Hi vọng với những kiến thức trên sẽ giúp hiểu hơn về cách dùng unless và cách chuyển từ if sang unless đúng cách trong Tiếng Anh. Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, rất mong nhận được đóng góp ý kiến của giáo viên và học sinh.