Cấu trúc, cách dùng since và for trong Tiếng Anh căn bản

Khi học tiếng anh cấu trúc For và Since rất thường được hay sử dụng. Vậy hai giới từ này có gì đặc biệt gì mà lại được dùng nhiều đến vậy? Hãy cũng tìm hiểu bài bên dưới về cấu trúc và cách dùng Since For và phân biệt trong Tiếng Anh cơ bản.

Cấu trúc cách dùng since, for

Since và For dùng khi nào

Since và For thường được dùng trong câu với ý nghĩa diễn đạt về mốc thời gian và khoảng thời gian. Làm rõ hơn thì ta có:

=> Dùng chỉ mốc thời gian sự việc hay hành động bắt đầu xảy ra, nghĩa là bắt đầu từ lúc đó sự việc đó diễn ra. Thường trả lời cho câu hỏi When và dùng nhiều trong các thì hoàn thành.

=> For được dùng để chỉ khoảng thời gian mà sự việc hoặc hành động diễn ra, kéo dài trong suốt khoảng thời gian đó. Khác với Since, giới từ dường như được sử dụng trong tất cả các thì và trả lời cho câu hỏi How long…?

 

Cấu trúc của Since và For

Ex: He has been away since Tuesday.

Ex:We lived HCM city for 3 years.

Cách dùng, phân biệt Since và For

*SINCE

a) Thì hiện tại hoàn thành

haven’t slept since last night.

(Tôi đã không ngủ từ tối qua)

b) Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been playing soccer since 7 o’clock.

(Tôi đã đá bóng từ lúc 7 giờ)

c) Thì quá khứ hoàn thành

I was sad when the scompany moved. I had worked there since I was 20 years old.

(Tôi rất buồn khi công ty đóng cửa. Tôi đã làm việc ở đó từ khi tôi 20 tuổi)

d) Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been listening that song every night since it started.

(Tôi đã nghe bản nhạc đó mỗi tối từ khi nó bắt đầu phát hành)

Ex: I have liked reading since I was a child
(Tôi đã thích đọc sách kể từ khi tôi còn bé)

Since my shool year started, I’ve been so excited
(Kể từ khi năm học mới bắt đầu, tôi cảm thấy rất háo hức)

Ex: I’ve lived here since 2008

Ex: Since there, we have never meet together again.

(Kể từ đó, chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa)

*FOR

Dưới đây là cách dùng của for trong tất cả các thì.

Lưu ý:

Ex: They’ve been together (for) 10 years.

They haven’t talked for ages.

Tóm tắt cấu trúc Since và for

Để bạn đọc dễ dàng nắm lại kiến thức thì sau đây là bảng tóm tắt về Since và For

Chúc bạn có buổi học hiệu quả, làm tốt các bài tập trên lớp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *