Cấu trúc Neither/Either trong Tiếng Anh thường đi với nhau trong các câu có nghĩa phủ định. Vậy cách dùng Neither/Either như thế nào? hãy xem qua vài thông tin kiến thức cần thiết và một số ví dụ để hiểu hơn bài học ngày hôm nay.

Tìm hiểu cấu trúc Neither/Either

1.Cấu trúc Neither/Either nghĩa là gì?

                         Neither … nor…: không… cũng không…

                         Either … or …: hoặc… hoặc…

2.Khi nào dùng cấu trúc Neither/Either?

– Cấu trúc Neither/Either được dùng để liên kết các cặp câu tương đồng nhau hay để liên kết các danh từ, cặp từ, cụm từ hay mệnh đề có chức năng như nhau trong câu.

– Cấu trúc Neither/Either cũng được dùng để diễn tả sự lựa chọn.

 

3. Vị trí của cấu trúc Neither/Either:

-Neither: có vị trí đứng đầu câu, trợ động từ đứng sau Neither và trước chủ ngữ.

– Either: thường có vị trí đứng ở cuối câu.

4. Cách dùng Neither/Either:

– Về cách dùng cũng như so và too nhưng so và too sử dụng mang ý nghĩa khẳng định còn Neither/Either mang nghĩa phủ định.

Neither N1 nor N2 + V(chia theo N2)

Either N1 or N2 + V(chia theo N2)

Ex: Neither I nor she is going to school. (Cả tôi và cô ấy đều không đến trường vào hôm nay)

Either I or Peter is invited to the party tonight. (Tôi hoặc Peter được mời đến bữa tiệc tối nay).

– Cấu trúc Neither/Either trong câu đảo ngữ:

1 + V­(phủ định). Neither/Nor + Vaux(khằng định) + S2.

Ex: Binh didn’t go to work. Neither did his girlfriend. (Bình đã không phải đi làm. Bạn gái anh ấy cũng không).

S1 + V(phủ định). S2 + Vaux(phủ định) , either.

Ex: Lan didn’t go to Mary’s party. He didn’t, either. (Lan đã không đến được bữa tiệc của Mary. Anh ấy cũng vậy).

– Cấu trúc Neither/Either trong câu trả lời ngắn: dùng khi ai đó nói phủ định về một điều gì và bạn đồng ý với điều đó.

Ex: M: Mary doesn’t want to go to work on Sunday. (Mary không muốn đi làm vào ngày chủ nhật).

N: Neither do I. (Tôi cũng vậy).

– Cấu trúc Neither/Either dùng để nối câu.

Ex:

– I don’t buy the hat at this story. I don’t buy the bag at that shop. (Tôi không mua chiếc mũ ở cửa hàng này. Tôi không mua chiếc túi ở cửa hiệu kia).

➔ I buy neither the hat at this story nor the bag at that shop. (Tôi không những không mua chiếc mũ ở cửa hàng này mà cũng không mua chiếc túi ở cửa hiệu kia).

– She likes eating ice cream. She likes drinking milk. (Cô ấy thích ăn kem. Cô ấy thích uống sữa).

➔She likes either eating ice cream or drinking milk. (Cô ấy thích ăn kem hoặc uống sữa).

4.Lưu ý

– Trong câu sử dụng Neither đã mang ý nghĩa phủ định nên không dùng những động từ, trợ động từ ở dạng phủ định tức là không dùng Not.

– Cấu trúc Neither/Either có thể đi cùng với Of.

Neither/Either of + mạo từ + N + V…

➔ Cấu trúc Neither/Either đi cùng các mạo từ như a/an/the.

Ex: Neither of a computer in her hospital could be used. (Không có một chiếc máy tính nào ở bệnh viện cô ấy có thể sử dụng được).

5. Cấu trúc neither nor đảo ngữ

Neither + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ

There is neither excitement nor entertainment in this small town.

➔ Neither is there excitement nor entertainment in this small town.

Thông tin từ dafulbrightteachers.org cung cấp đầy đủ cách sử dụng cấu trúc Neither/Either. Chúng ta cần nắm vững kiến thức lý thuyết và các trường hợp sử dụng cấu trúc để không bị nhầm lẫn.