Cấu trúc nhờ vả ai đó trong Tiếng Anh

Trong cuộc sống chắc hẳn có không ít lần bạn gặp khó khăn cần phải nhờ vả một ai đó. Trong tiếng anh có cấu trúc nhờ vả rất thông dụng, để biết thêm về cấu trúc này mời các bạn đón đọc bài học bên dưới của dafulbrightteachers.org nhé.

Cấu trúc nhờ vả

Cách dùng cấu trúc nhờ vả trong Tiếng Anh

– Cấu trúc nhờ vả dùng để diễn tả sự việc hay hành động nào đó mà một người không muốn làm, muốn nhờ vả, thuê mướn, sai khiến người khác làm hộ mình.

– Mệnh đề theo sau Have hoặc Get có thể ở dạng chủ động hoặc bị động.

Cấu trúc nhờ vả mang nghĩa chủ động.

Cấu trúc nhờ vả mang nghĩa chủ động muốn diễn tả việc người nào đó nhờ vả, sai khiến ai đó làm việc gì.

1. Cấu trúc nhờ vả mang nghĩa chủ động với Have.

S + Have +(somebody) + Vinf + something…

Ex: He had Nam repair the TV last night.

(Anh ấy nhờ Nam sửa ti vi vào tối qua).

2. Cấu trúc nhờ vả mang nghĩa chủ động với Get.

S + Get + (somebody) + to Vinf + something…

Ex: She got her friend to fix this computer yesterday.

(Cô ấy nhờ bạn của cô ấy sửa chiếc máy tính này ngày hôm qua).

Cấu trúc nhờ vả mang nghĩa bị động

Cấu trúc nhờ vả mang nghĩa bị động muốn diễn tả về việc làm mà tự bản thân người nào đó không làm được hoặc không muốn làm cần sự giúp đỡ của người khác, nhờ vả từ người khác.

1. Cấu trúc nhờ vả mang nghĩa bị động với Have.

S + Have + somebody + Vinf + something…

➔ S + Have + something + Ved/PII + … + by somebody.

Ex: You will have him paint this house. (Bạn sẽ nhờ anh ấy sơn ngôi nhà này). ➔ You will have this house painted. (Bạn sẽ nhờ sơn hộ ngôi nhà này).

2. Cấu trúc nhờ vả mang nghĩa bị động với Get.

S + Get + somebody + to Vinf + something…

 S + Get + something + Ved/PII + … + by somebody.

Ex: Lam got him to cut her hair this morning.

(Lam đã nhờ anh ấy cắt tóc sáng nay).

➔ Lam got her hair cut this morning. (Lan đã nhờ cắt tóc sáng nay).

*Notes:

-Have và Get có thể thay thế cho nhau.

– Trong câu, Have và Get được chia theo thời động từ và chủ ngữ của câu.

– Somebody có thể dùng đại từ tân ngữ hoặc danh từ chỉ người, chỉ nghề nghiệp.

 

Bài tập về cấu trúc nhờ vả

Cấu trúc nhờ vả là một trong các cấu trúc quan trọng nhất trong Tiếng Anh. Các bạn cần học thật kĩ cấu trúc này và cùng nhau luyện tập nhé!

1.We will have him ______ (build) the house next week.

2.My parents got them ______ (take care) of my grandmother 5 months ago.

3.Gin had us clean the window yesterday.

➔ ______________________________. (cleaned)

4.She got me to do this homework.

➔ ______________________________. (done)

5.I had John wash the motobike at 8 a.m yesterday.

➔ ______________________________. (washed)

6.Loan will have her doctor look into it.

➔ ______________________________. (looked)

Đáp án:

1.Build

Giải thích: Sau Have chia động từ nguyên mẫu.

2.To take care

Giải thích: Sau Get chia động từ nguyên mẫu có To.

3.Gin had the window cleaned yesterday.

Giải thích: Chuyển sang câu bị động của Have.

4.She got me this homework done.

Giải thích: Chuyển sang câu bị động của Get.

5. I had the motobike washed by John at 8 a.m yesterday.

Giải thích: Chuyển sang câu bị động của Have.

6. Loan will have it looked into by her doctor.

Giải thích: Chuyển sang câu bị động của Have.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *