Tìm hiểu Compound Nouns là gì? cách thành lập danh từ ghép, cũng như trong Tiếng Việt danh từ ghép có rất nhiều cách thành lập bằng cách kết hợp nhiều loại từ khác nhau. Thông tin bên dưới sẽ là kiến thức hữu ích cho các bạn học sinh.

Tìm hiểu về Compound Nouns

1.Compound Nouns là gì?

Compound Nouns là các danh từ ghéo được cấu tạo bởi hai từ riêng biệt trở lên ghép lại với nhau. Thông thường, danh từ ghép gồm hai phần đó là từ đứng trước và từ đứng sau, từ đứng trước có chức năng bổ nghĩa cho từ đứng sau, các từ đứng sau được coi là từ chính.

2. Cách thành lập danh từ ghép

– Danh từ ghép được tạo bởi hai danh từ đơn:

Form: Noun + Noun

Ex: River bank: nhánh sông

Bedroom: phòng ngủ

Notebook: quyển vở

➔ Cách thành lập danh từ ghép này dùng để phân loại các đồ vật mà nhiều người biết đến như các loại sách ở trường học Maths book (sách toán), History book (sách lịch sử)…

 

-Danh từ ghép được tạo bởi danh từ và động từ:

Form:  Noun + Verb

Ex: Rainfall: lượng mưa

Water tank: ống nước

Haircut: Kiểu tóc

-Danh từ ghép được tạo bởi tính từ và danh từ:

Form:  Adj + Noun

Ex: Sick – room : phòng bệnh

Poor house: nhà cho người nghèo

Black sheep: kẻ hư hỏng

-Danh từ ghép được tạo bởi danh từ và danh động từ:

Form:  Noun + Gerund

Ex: Bird – watching: sự quan sát

Weigh – lifting:  môn cử tạ

-Danh từ ghép được tạo bởi Danh động từ và danh từ:

Form:  Gerund + Noun

Ex: Dining – room: phòng khách

Swimming – pool: bể bơi

Washing power: bột giặt

-Danh từ ghép được tạo bởi tính từ và danh động từ:

Form:  Adj + Gerund

Ex: Dry – cleaning: máy sấy khô

-Danh từ ghép được tạo bởi giới từ và danh từ:

Form:  Preposition + Noun

Ex: underground: tổ chức bí mật

-Danh từ ghép được tạo bởi giới từ và động từ:

Form:  Preposition + Verb

Ex: Input: đầu vào

Output: đầu ra

-Danh từ ghép được tạo bởi động từ và phó từ:

Form:  Verb + Adverb

Ex: Take off: sự cất cánh

Drive – in: quán ăn

-Danh từ ghép được tạo bởi danh từ và động từ thêm đuôi “er”:

Form:  Noun + Verb + “er”

Ex: Goal – keeper: thủ môn

-Danh từ ghép được tạo bởi tính từ và động từ thêm đuôi “er”:

Form:  Adj + Verb + “er”

Ex: Good – looker: người đẹp

*Notes:

-Danh từ ghép thường có nghĩa khác với nghĩa của hai từ riêng lẻ.

– Danh từ ghép số nhiều được cấu tạo bởi cách chuyển danh từ thứ hai sang ố nhiều.

Ex: sick – rooms: nhiều phòng bệnh

3. Cách viết danh từ ghép

-Danh từ ghép thường được viết liền nhau như một từ thông thường.

Ex: Bathroom: phòng tắm

Girlfriend: bạn gái

Boyfriend: bạn trai

-Danh từ ghép có thể viết riêng lẻ.

Ex: Waste paper: giấy lộn

-Danh từ ghép được nối với nhau bởi dấu gạch ngang.

Ex: Check – in: đăng ký

Book – mark: thẻ đánh dấu

*Note: Một số từ ngoại lệ có thể viết theo hai cách:

Ex: Golf course : sân gôn

Golf – course: sân gôn

4.Trọng âm trong từ ghép

Thông thường, danh từ ghép luôn có trọng âm rơi vào ngay từ đầu tiên giống như cách xác định trọng âm của các danh từ.

Ex: post office: bưu điện

bathroom: phòng tắm

Như vậy dafulbrightteachers.org đã giải thích Compound Nouns là gì? đó là danh từ ghép và rất nhiều hướng dẫn cách thành lập khác nhau. Chúc các bạn học tốt.