Dàn ý thuyết minh về con trâu quê em

Mở bài: Giới thiệu đối tượng cần .

Thân bài: Trình bày đặc điểm tính chất, nguồn gốc,… của đối tượng thuyết minh.

Nguồn gốc

 

Hình dáng:

Vai trò, ích lợi

Kết bài: Cảm nghĩ về đối tượng thuyết minh

Theo dàn ý thuyết minh về con trâu này bạn có thể tự viết thành bài tập làm văn thuyết minh hay.Chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ có điểm cao với đề bài trên.

» .

» .