Giới từ Instead of và rather than thường dùng để thay thế trong câu. Về mặt nghĩa tương đồng nhưng cách dùng lại khác nhau. Để hiểu hơn về Instead of xem chi tiết bài học cấu trúc và cách dùng Instead of và giải thêm các bài tập liên quan.

Instead of: thay vì, thay cho, lẽ ra

Instead of là một giới từ, mang nghĩa là thay vì.

Instead of là gì

Cách dùng Instead of trong Tiếng Anh

– Giới từ Instead of dùng để thay thế cho một người hoặc một vật nào đó.

– Trong câu, Instead of dùng để thể hiện sự chấp nhận thay thế một cái gì đó.

Vị trí Instead of 

-Trong câu, Instead of có vị trí đứng ở đầu câu, đóng vai trò như một trạng từ .

– Trong câu, Instead of có vị trí đứng ở giữa câu hoặc có thể đứng ở cuối câu.

Cấu trúc của Instead of trong Tiếng Anh

Cấu trúc 1: Instead of + N/NP…

Ex: I will have some milk instead of coffee.

(Tôi sẽ có một chút sữa thay vì cà phê).

Cấu trúc 2: Instead of + Ving…

Ex: – Minh went out yesterday instead of staying at home.

(Minh đã ra ngoài ngày hôm qua thay vì ở nhà).

-That children learnt English instead of playing the guitar.

(Những đứa trẻ kia đã học Tiếng Anh thay vì chơi đàn ghi – ta).

 

Phân biệt cách dùng Instead of và Rather than

Rather than là một cụm từ thường được dùng trong so sánh, mang tính chọn lựa giữa các vật hay các hành động mà bản thân cảm thấy thích thú hơn. Rather than nghĩa là thích cái gì hơn cái gì. Còn Instead of dùng để thể hiện sự lựa chọn cái ban đầu thay vì chọn một thứ gì khác.

Ex: – My mother will have milk rather than tea.

(Mẹ của tôi thích sữa hơn là trà).

-My mother will have some milk instead of tea.
(Mẹ của tôi sẽ có một chút sữa thay vì trà).

-Rather than thường đi cùng với bất kì các thành tố nào cũng được như N (danh từ), NP (cụm danh từ), các cụm từ hay mệnh đề. Còn Instead of là một giới từ nên chỉ kết hợp cùng N (danh từ) hoặc động từ nguyên mẫu có “ing”.

Một số bài tập về Instead of

Bài tập không thể thiếu trong bài học này, vì vậy các bạn nhớ làm hết các bài tập về Instead of bên dưới nhé.

1. I played cards _________________ watching television. (Instead of/ Rather than).

2. Jun will do other thing ___________ driving. (Instead of/ Rather than).

3. I went to school on foot ______by bus. (Instead of/ Rather than).

4. Why didn’t he ask for help, _________ trying to do it on his own? (Instead of/ Rather than).

5. Hien will find work _______ studying at school. (Instead of/ Rather than).

Đáp án:

1.I played cards _______ Instead of __________ watching television.

(Tôi đã chơi bài thay vì xem ti vi).

2. Jun will do other thing ____ Instead of _______ driving.

(Jun sẽ làm một thứ khác thay vì lái xe).

3. I went to school on foot ___ Rather than ___by bus.

(Tôi đã thích đi bộ đến trường hơn đi bằng xe buýt).

4. Why didn’t he ask for help, ____ Rather than _____ trying to do it on his own?

(Tại sao anh ấy không hỏi về sự giúp đỡ, hơn là cố gắng làm nó bởi chính anh ấy?).

5. Hien will find work ___ Rather than ____ studying at school.

(Hiền thích tìm việc làm hơn là đi học ở trường).

Còn nhiều bài học tiếng anh bổ ích cho học sinh, nhớ xem nhiều hơn trong website dafulbrightteachers.org các bạn nhé.