Quá khứ của Fly, chia động từ Fly đúng cách

Fly là động từ bất quy tắc, tìm hiểu ngay cách chia động từ Fly trong tiếng anh, đặc biệt là quá khứ của fly rất nhiều bạn quan tâm khi làm bài tập chia động từ.

Quá khứ của Fly, chia động từ Fly đúng cách

Fly (v): bay, ùa tới

Cách chia động từ Fly ở các thì tiếng Anh

I.Động từ Fly ở thì hiện tại đơn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Fly Flies

 

Ex: I often fly to Ho Chi Minh City.

(Tôi thường bay tới thành phố Hồ Chí Minh).

 

II. Động từ Fly ở thì hiện tại tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Am flying (I) 

Are flying (You/We/They/Nsố nhiều)

Is flying

 

Ex: A flock of birds are flying above us.

(Một đàn chim đang bay trên chúng tôi).

III. Động từ Fly ở thì quá khứ đơn:

Quá khứ của Fly sẽ chia là Flew ở dạng quá khứ mà không cần quan tâm quá nhiều đến ngôi của chủ ngữ chính trong câu:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia flew

 

Ex: – This door flew open.

(Cửa này đã bị mở tung).

-That children flew to meet their mother.

(Những đứa trẻ kia đã ùa tới đón mẹ của chúng).

-The dog flew down the road after the cat.

(Con chó đã chạy nhanh xuống đường đuổi theo con mèo).

*Note: Khi chia động từ Fly ở quá khứ dạng phủ định thường sử dụng trợ động từ did not (didn’t) hoặc dạng nghi vấn sử dụng trợ động từ Did.

IV. Động từ Fly ở thì quá khứ tiếp diễn:

Ngôi You/We/They/Nsố nhiều I/She/He/It/Nsố ít
Cách chia Were flying Was flying

 

Ex:  His hair was flying in the wind.

(Tóc của anh ấy tung bay trước gió).

V. Động từ Fly ở thì hiện tại hoàn thành:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Have flown Has flown

 

Ex: He has even flown with his girlfriend for 4 weeks.

(Anh ấy bay cùng bạn gái anh ấy khoảng 4 tuần).

VI. Động từ Fly ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Have been flying Has been flying

 

Ex: This robbers have been flying the country.

(Những tên trộm này đã đang chạy trốn khỏi thị trấn).

VII. Động từ Fly ở thì quá khứ hoàn thành:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Had flown

 

Ex: Hien had flown the Atlantic.

(Hiền đã bay qua Đại Tây Dương).

VIII. Động từ Fly ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Had been flying

 

Ex: Hoang had been flying with his best friends before his mother came.

(Hoàng vẫn bay cùng bạn của anh ấy trước khi mẹ anh ấy đến).

IX. Động từ Fly ở thì tương lai đơn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Will fly

 

Ex: She will fly home tomorrow.

(Cô ấy sẽ bay về nhà ngày mai).

X. Động từ Fly ở thì tương lai gần:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Am going to fly (I) 

Are going to fly (You/We/They/Nsố nhiều)

Is going to fly

 

Ex: Hong is going to fly home at 7 a.m next Monday.

(Hồng sẽ bay về nhà vào lúc 7 giờ sáng thứ hai tới).

XI. Động từ Fly ở thì tương lai tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Will be flying

 

Ex: Her parents will be flying at 11 a.m tomorrow.

(Bố mẹ cô ấy sẽ đang bay lúc 11 giờ sáng ngày mai).

XII. Động từ Fly ở thì tương lai hoàn thành:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Will have flown

 

Ex: I will have flown to Paris before 8 o’clock this morning.

(Tôi sẽ bay tới Paris trước 8 giờ sáng nay).

XIII. Động từ Fly ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Will have been flying

Ex: Jim will have been flying to New York for 5 years by the end of next week.

(Jim sẽ bay tới New York được 5 năm tính đến thời điểm cuối tuần tới).

Đừng quên khám phá nhiều cấu trúc tiếng anh trong chuyên mục: Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *