Quá khứ của see là gì? chia động từ See

Bài học hôm nay tập trung vào quá khứ của see, ví dụ bài tập minh họa – cách chia động từ bất quy tắc See trong tiếng Anh thường dùng nhất.

See (v): nhìn, thấy, thăm

Nguyên thể Động danh từ Phân từ
To see Seeing Seen

A.Cách chia động từ See (Quá khứ của See):

1. Động từ See ở thì hiện tại đơn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia See Sees

 

Ex: I never see a bird.

(Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con chim).

 

2. Động từ See ở thì hiện tại tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Am seeing (I) 

Are seeing (You/We/They/Nsố nhiều)

Is seeing

 

Ex: I am seeing here.

(Tôi đang gặp ở đây).

*Note: Thông thường, khi chia động từ See sẽ không chia ở thì hiện tại tiếp diễn mà chia ở hiện tại đơn.

3. Động từ See thì quá khứ đơn:

Với quá khứ của see trong tiếng anh bạn chỉ cần đổi động từ sang dạng quá khứ mà không cần quan tâm đến ngôi của chủ ngữ trong câu, đơn giản như bên dưới.

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Saw

 

Ex: – I saw her yesterday,

(Tôi đã nhìn thấy cô ấy ngày hôm qua).

– Linin saw a beautiful house last week.

(Linin đã nhìn thấy một ngôi nhà đẹp tuần trước).

– This boy looked out of the window but saw nothing.

(Cậu bé này đã nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy gì cả).

4. Động từ See ở thì quá khứ tiếp diễn:

Ngôi You/We/They/Nsố nhiều I/She/He/It/Nsố ít
Cách chia Were seeing Was seeing

 

Ex: You were seeing a girl at 7 a.m yesterday.

(Bạn đã đang gặp một cô gái lúc 7 giờ sáng ngày hôm qua).

5. Động từ See ở thì hiện tại hoàn thành:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Have seen Has seen

 

Ex: Wind has seen three regimes.

(Wind đã trải qua 3 chế độ).

6. Động từ See ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Have been seeing Has been seeing

 

Ex: I have been seeing a film for 3 months today.

(Tôi đã đang xem một bộ phim được 3 tháng).

7. Động từ See ở thì quá khứ hoàn thành:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Had seen

 

Ex: They had seen the match for 3 years ago.

(Họ đã xem trận đấu 3 năm trước).

8. Động từ See ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Had been seeing

 

Ex: We had been seeing her before you came.

(Chúng tôi đã gặp cô ấy trước khi bạn đến).

9. Động từ See ở thì tương lai đơn:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Will see

 

Ex: If he watch carefully, he will see how I do it.

(Nếu anh ấy quan sát kĩ càng, anh ấy sẽ biết cách tôi làm nó).

10. Động từ See ở thì tương lai hoàn thành:

Ngôi I/You/We/They/Nsố nhiều She/He/It/Nsố ít
Cách chia Will have seen

 

Ex: He will have seen a lawyer before 8 a.m this morning.

(Anh ấy sẽ gặp một luật sư trước 8 giờ sáng nay).

B.Một số bài tập chia động từ See ở quá khứ:

1.Tom graduated in June. He (see)  you in July.

2. You (see) what happened?

3. We (see) their parents yesterday.

4. Khanh (see) you driving to work last month.

5. I went out and (see) a truck outside.

Key:

1.Saw

2. Did you see…

3. saw

4. saw

5. saw

>> Đọc thêm: Chia động từ teach và talk trong các thì tiếng anh.

ngày xuân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *