Câu bị động (Passive voice) là dạng câu khá phổ biến trong tiếng Anh. Khi bạn muốn nhấn mạnh vấn đề nào đó bị tác động bởi 1 đối tượng thì hãy sử dụng câu bị động. Không chỉ dừng ở cách sử dụng thông thường này, câu bị động còn là kiến thức khá khó và đôi khi dẫn đến những nhầm lẫn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn củng cố lại kiến thức về câu bị động với các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

Cấu trúc câu bị động

Active Voice:    S + V + O

Passive Voice:   S(O) + tobe + V + … + by O(S)

Ex: Many engineers designed this house.

(Nhiều kỹ sư đã thiết kế ngôi nhà này)

➔ This house was designed by many engineers.

(Ngôi nhà này đã được thiết kế bởi nhiều kỹ sư)

Câu bị động tiếng Anh

Một số chú ý về câu bị động

– Đối với các chủ ngữ: People, I, He, She, We, They, Everyone, Someone, Anyone,… không cần đưa vào câu bị động ở dạng “by + O”

Ex: I often read books before going to bed.

(Tôi thường đọc những quyển sách trước khi đi ngủ)

➔ Books are often read before going to bed.

(Những quyển sách thường được đọc trước khi đi ngủ)

– Nếu người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì ở dạng “by + O”; còn gián tiếp thì dùng “with + O”

 

Bài tập câu bị động

Dạng cơ bản

Bài số 1: Chuyển các câu sau sang dạng bị động

1.I gave her a blue bag for her birthday last week.

Đáp án

Bài tập câu bị động

Bài số 2: Chuyển các câu sau sang dạng chủ động

Đáp án

Bài số 3: Chia động từ trong ngoặc

Đáp án

Dạng nâng cao

Chuyển các câu sau sang dạng câu bị động

Đáp án

Trên đây là các dạng bài tập hay gặp nhất về câu bị động. Hy vọng những bài tập này đã giúp bạn thành thạo hơn về loại câu này. Chúc bạn học thật tốt và đạt kết quả cao!

Xem thêm: