Sau khi đọc xong bài thơ Đồng chí trong chương trình em có thắc mắc vì sao tác giả đặt tên bài thơ như vậy không ? để giúp các em hiểu tiêu đề và giải luôn cả bài tập trong sách, dafulbrightteachers.org sẽ giúp các bạn ngay sau đây.

 

“Đồng chí” tác giả đã đúc kết cô đọng từ ngữ gói gọn bao gồm tình cảm thiêng liêng, cao cả những người lính nông dân anh hùng trong kháng chiến chống Pháp. “Đồng chí” những người chiến sĩ có cùng chí hướng, lí tưởng,  đồng cam cộng khổ, nguyện sống chết có nhau. Hai từ ngữ dù chỉ giản đơn nhưng đã thể hiện được chí hướng của những con người cách mạnh, cùng lí tưởng được tác giả gọi tên một cách thiêng liêng và đầy trân trọng.

Hai từ thân thương “đồng chí” đã gói gọn toàn bộ nội dung và tư tưởng của bài thơ, những con người khác nhau, không thân thích từ mọi miền tập hợp lại với nhau và sẵn sàng chiến đấu vì một lí tưởng cao đẹp, vì đất nước ngày mai tươi sáng hơn. Những con người đó, những người lính anh dũng, cam trường vượt qua mọi khó khăn, thử thách của chiến tranh thậm chí cả cái chết cận kề trước mặt vẫn không lùi bước. Những con người đồng cam cộng khổ, đứng bên cạnh nhau chiến đấu vì nước nhà, họ xứng đáng với tên gọi “đồng chí”.

» Xem thêm: Cảm nhận về đoạn cuối bài thơ Đồng chí